[giaban] Giá 1.600.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 1.600.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
+ #VIP5 Ingame
24Vip: Ak 10th + DE 10th + 3z Víp + Awm víp + Ngọc trinh
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 1.100.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 1.100.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
16Vip: K98 + + M4a1 Trans + 3z Vip AN94 Glx + Ngọc trinh
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 750.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 750.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
11Vip: Ak iron + DE Víp + M4a1 Trans + Ngọc trinh
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 1.500.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 1.500.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
23Vip: 3z Víp + Awm víp + AN94 Glx + M4a1 Trans
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 1.000.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 1.000.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
14Vip: K98 + 3z Víp + Awm víp + M4a1 Trans
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 2.100.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 2.100.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
+ #Vip4 Ingame
30Vip: DE megatron + AIS Megatron + Gun víp + Báu vật đẹp
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 600.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 600.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
8Vip: X7 TSV + 3z NB
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 750.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 750.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
11Vip: sét m4a1 Quan vũ + 3z Víp + An94 Glx + Devil
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


Nick Từ 200k - 300k
Nick Từ 200k - 400k
Nick Từ 500K - 1TR
Nick từ 1tr-2tr
Nick VIP