[giaban] Giá 1.500.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 1.500.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
+ #VIP5 Ingame
25Vip: Full 10th + K98 + 3z Vip + X5 TSV + Ngọc trinh
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 800.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 800.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
10Vip: M4a1 Nb + 3z Vip + M4a1 Trans + Ngọc trinh
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 1.300.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 1.300.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
18Vip: Ak 10th + 3z Vip + M4a1 Trans + Ngọc trinh
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 1.100.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 1.100.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
17Vip: X5 TSV + Awm víp + M4a1 Trans + Ngọc trinh
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 2.000.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 2.000.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
+ #VIP4 Ingame chữ đỏ
+ 30Vip: Cop13v + Ak10th + 3z Irorn víp + 3z Vip + M4a1 Trans + Ngọc trinh
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 800.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 800.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
+ #VIP4 Ingame chữ đỏ
+ 10Vip: 3z NB + 3z Vip + M4a1 Trans + Ngọc trinh
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 2.200.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 2.200.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
+ #VIP4 Ingame + Iteam dài hạn
+ 35Vip: K98 + X6 RPK Vip + Gun Víp + X5 TSV + Ngọc trinh.
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


[giaban] Giá 1.000.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 1.000.000 VNĐ/TCSR
+ Thông tin: Full 3/3 TT,Smsplus chưa dki
13Vip: M4a1 trans + 3z Bb + 3z irorn + Dx
=> LIÊN HỆ SĐT : 034.637.2233
KẾT BẠN FACEBOOK Chương Trần
- >Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ : https://muanickcf.vn/
[/tomtat]
[kythuat]


Nick Từ 200k - 300k
Nick Từ 200k - 400k
Nick Từ 500K - 1TR
Nick từ 1tr-2tr
Nick VIP