[giaban] Giá 700.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 700.000 VNĐ/ATM
+ Thông tin: Trắng Thông Tin - Chưa cài SMS
8Vip: X6 Tsv Víp + 3z víp + Xẻng víp + TMP Ghetto
=> LIÊN HỆ SĐT :  07.9898.6666 – 034.637.2233
=> KẾT BẠN FACEBOOK : ChươngTrần

=> Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ: Muanickcf.vn
[/tomtat]
[kythuat]

[giaban] Giá 1.500.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 1.500.000 VNĐ/ATM
+ Thông tin: Trắng Thông Tin - Chưa cài SMS
18Vip:Ak 10th + 3z Iron + Awm víp + 3z Víp + Sonoko
=> LIÊN HỆ SĐT :  07.9898.6666 – 034.637.2233
=> KẾT BẠN FACEBOOK : ChươngTrần

=> Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ: Muanickcf.vn
[/tomtat]
[kythuat]

[giaban] Giá 4.500.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 4.500.000 VNĐ/ATM
+ Thông tin: Trắng Thông Tin - Chưa cài SMS

𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝟐 + 𝐓𝐌𝐏 𝐁𝐮́𝐩 𝐁𝐞̂
30Vip: Ak 10th + Gun vip + 3z BB + 3z Iron + M4a1 Trans + Ngọc trinh..

=> LIÊN HỆ SĐT :  07.9898.6666 – 034.637.2233
=> KẾT BẠN FACEBOOK : ChươngTrần
=> Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ: Muanickcf.vn
[/tomtat]
[kythuat]

[giaban] Giá 1.500.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 1.500.000 VNĐ/ATM
+ Thông tin: Trắng Thông Tin - Chưa cài SMS
20Vip: 3z Iron + Gun víp + 3z Víp + Ngọc trinh
=> LIÊN HỆ SĐT :  07.9898.6666 – 034.637.2233
=> KẾT BẠN FACEBOOK : ChươngTrần

=> Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ: Muanickcf.vn
[/tomtat]
[kythuat]

[giaban] Giá 950.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 950.000 VNĐ/ATM
+ Thông tin: Trắng Thông Tin - Chưa cài SMS
11Vip: K98 Blue + Gun víp + Awm Víp + Athena
=> LIÊN HỆ SĐT :  07.9898.6666 – 034.637.2233
=> KẾT BẠN FACEBOOK : ChươngTrần

=> Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ: Muanickcf.vn
[/tomtat]
[kythuat]

[giaban] Giá 600.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 600.000 VNĐ/ATM
+ Thông tin: Trắng Thông Tin - Chưa cài SMS
8Vip: X7 TSV Víp + Báu vật...
=> LIÊN HỆ SĐT :  07.9898.6666 – 034.637.2233
=> KẾT BẠN FACEBOOK : ChươngTrần

=> Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ: Muanickcf.vn
[/tomtat]
[kythuat]

[giaban] Giá 1.000.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 1.000.000 VNĐ/ATM
+ Thông tin: Trắng Thông Tin - Chưa cài SMS

𝐕𝐈𝐏𝟒 𝐈𝐧𝐠𝐚𝐦𝐞
13Vip: X6 TSV Víp + 3z Víp + Awm vip + Ngọc trinh
=> LIÊN HỆ SĐT :  07.9898.6666 – 034.637.2233
=> KẾT BẠN FACEBOOK : ChươngTrần
=> Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ: Muanickcf.vn
[/tomtat]
[kythuat]

[giaban] Giá 1.400.000   VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá 1.400.000 VNĐ/ATM
+ Thông tin: Trắng Thông Tin - Chưa cài SMS
19Vip: X7 TSV + 3z Vip + Awm vip + M4a1 Trans
=> LIÊN HỆ SĐT :  07.9898.6666 – 034.637.2233
=> KẾT BẠN FACEBOOK : ChươngTrần

=> Mua Nick CF + Liên Quân Rẻ: Muanickcf.vn
[/tomtat]
[kythuat]

Nick Từ 200k - 300k
Nick Từ 200k - 400k
Nick Từ 500K - 1TR
Nick từ 1tr-2tr
Nick VIP